Wettelijke info

DAP Griet Verlinden BV
Zaakvoerder: Griet Verlinden
Maatschappelijke zetel: Dorp 10, 3221 Nieuwrode
BTWnummer: BE0840.874.588

Beide dierenartsen zijn zelf verantwoordelijk voor de door hen uitgevoerde behandelingen.
Dierenarts is een gereglementeerd beroep door de orde der dierenartsen. De dierenarts dient zich
te houden aan de code der plichtenleer (www.ordederdierenartsen.be)
Dierenarts Griet Verlinden: ordenummer N4569
Dierenarts Lonne Hampel: ordenummer N4752

Het gebruik en opslag van geneesmiddelen in de praktijk wordt gereglementeerd door FAGG-DG inspectie
Afdeling Aflevering
Eurostation II -Victor Hortaplein 40/40
1060 Brussel
Depotnummer: DP00101386

Privacybeleid

Wij gebruiken uw identiteits- en contactgegevens om afspraken te maken voor het verstrekken van diergeneeskundige zorgen, het opvolgen van uw dier en het verzenden van vaccinatiebrieven.
Hiernaast zouden wij eventueel ook uw rijksregisternummer kunnen opvragen om het mogelijk te maken uw dier te registreren in de databank na het plaatsen van een microchip.


Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor interne doeleinden en zullen niet doorgegeven worden aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.
Ze worden verwerkt in overeenstemming met de Europese verordening 2016/679 (GDPR) en ons privacybeleid.


Voor vragen of specifieke verzoeken in verband met uw gegevens kan u ons contacteren.